05-03-2019

Zadłużenia budynków na dzień 31.12.2018 r.

Zadłużenia budynków na dzień 31.12.2018 r.