05-05-2017

Zadłużenie budynków na dzień 31.12.2017 r.

Zadłużenie budynków na dzień 31.12.2017 r.