05-05-2017

Zadłużenie budynków na dzień 31.03.2018 r.

Zadłużenie budynków na dzień 31.03.2018 r.