05-05-2017

zadłużenie budynków na dzień 30.09.2017 r.

zadłużenie budynków na dzień 30.09.2017 r.