28-08-2017

Ogloszenie w sprawie przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomosci

Ogloszenie w sprawie przeksztalcenia prawa uzytkowania wieczystego w prawo własnosci nieruchomosci