Rada Nadzorcza

Skład

AKTUALNY SKŁAD RADY NADZORCZEJ
PIERWSZEJ WOJSKOWEJ SPŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ
 

Prezydium Rady Nadzorczej

Andrzej  Malina

Przewodniczący 

Marcin  Gruchelski

Z-ca przewodniczącego

Ewa  Tudorska

Sekretarz


Komisja Rewizyjna

Michał Tworkowski

Przewodniczący

Krystyna Sekuła -Brzezińska

Członek

Adam  Klimczak

Członek

Andrzej Pstrokoński

Członek


Komisja Gospodarcza 

Andrzej  Sobolewski

Przewodniczący

Krystyna  Frąc

Członek

Maria  Frączak

Członek

Karol Makarewicz

Członek


Komisja Członkowsko - Mieszkaniowa

Teresa  Stachurska -Maj

Przewodnicząca

Alfred  Doliński

Członek

Teresa  Paliwoda

Członek

Zofia  Wysmułek

Członek