Zarząd

Skład

Prezes Zarządu               – mgr Antoni Chełmiński

Z-ca Prezesa Zarządu     – mgr Anna Szczepańska