Dotyczy: budynku Al. Jerozolimskie 131
Administracja PWSM zawiadamia, że zostanie przeprowadzona w Państwa lokalach
obowiązkowa, okresowa kontrola instalacji elektrycznej (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2
ustawy- Prawo Budowlane) w dniach:
17.09.2021r. (piątek) w godz. 08:00 – 16:30 lokale od parteru do VI p.
20.09.2021r. (poniedziałek) w godz. 08:00 – 16:30 lokale od VII – XII p.
21.09.2021r. (wtorek) w godz. 13:00 – 20:00

Dotyczy: budynku Al. Jerozolimskie 137
Administracja PWSM zawiadamia, że zostanie przeprowadzona w Państwa lokalach
obowiązkowa, okresowa kontrola instalacji elektrycznej (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2
ustawy- Prawo Budowlane) w dniach:
15.09.2021r. (środa) w godz. 08:00 – 16:30
16.09.2021r. (czwartek) w godz. 13:00 – 20:00

Dotyczy: budynku Al. Jerozolimskie 141
Administracja PWSM zawiadamia, że zostanie przeprowadzona w Państwa lokalach
obowiązkowa, okresowa kontrola instalacji elektrycznej (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2
ustawy- Prawo Budowlane) w dniach:
22.09.2021r. (środa) w godz. 08:00 – 16:30 lokale od parteru do V p.
23.09.2021r. (czwartek) w godz. 08:00 – 16:30 lokale od VI – XII p.
28.09.2021r. (wtorek) w godz. 13:00 – 20:00

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu w pełnym okresie prowadzenia
kontroli, prosimy o indywidualne umówienie się telefonicznie z wykonawcą w
godzinach prowadzenia pomiarów.
Prosimy o umożliwienie dostępu do tablicy elektrycznej mieszkaniowej i gniazd
wtykowych.
Właściciele lokali nie sprawdzonych w wyznaczonych terminach zobowiązani są do
wykonania przeglądu we własnym zakresie i dostarczenie aktualnego badania inst.
elektrycznej do Spółdzielni do dnia 30.09.2021r.

Wykonawca: ELWOX Wojciech Witkowski , 05-816 Michałowice ul. Słoneczna 22
Telefon komtaktowy: 606-202-205

Kontrola instalacji elektrycznej Al. Jerozolimskie 131,137,141 PWSM