Dotyczy: budynku ul. Spiska 4A
Administracja PWSM zawiadamia, że zostanie przeprowadzona w Państwa lokalach obowiązkowa, okresowa kontrola instalacji elektrycznej (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 ustawy- Prawo Budowlane) w dniach:
06.09.2021r. (poniedziałek) w godz. 08:00 – 16:30
07.09.2021r. (wtorek) w godz. 13:00 – 20:00

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu w pełnym okresie prowadzenia kontroli, prosimy o indywidualne umówienie się telefonicznie z wykonawcą w godzinach prowadzenia pomiarów.

Prosimy o umożliwienie dostępu do tablicy elektrycznej mieszkaniowej i gniazd wtykowych.

Właściciele lokali nie sprawdzonych w wyznaczonych terminach zobowiązani są do wykonania przeglądu we własnym zakresie i dostarczenie aktualnego badania inst. elektrycznej do Spółdzielni do dnia 30.09.2021r.

Wykonawca: ELWOX Wojciech Witkowski
Telefon komtaktowy: 606-202-205

Kontrola instalacji elektrycznej Spiska 4A PWSM