Dotyczy: budynku ul. Spiska 4A

Administracja PWSM zawiadamia, że zostanie przeprowadzona w Państwa lokalach obowiązkowa, okresowa kontrola instalacji elektrycznej (zgodnie z art.62 ust.1 pkt 2 ustawy – Prawo Budowlane).

W dniach:
6.09.2021 (poniedziałek) w godzinach 8:00-16:30
7.09.2021 (wtorek) w godzinach 13:00-20:00

W przypadku braku możliwości udostępnienia lokalu w pełnym okresie prowadzenia kontroli, prosiomy i indywidualne umówienie się telefonicznie z wykonawcą w godzicnach prowadzenia pomiarów.

Prosimy o umożliwienie dostępu do tablicy elektrycznej mieszkaniowej i gniazd wtykowych.

Właściciele lokali nie sprawdzonych w wyznaczonych terminach zobowiązani są do wykonania przeglądu we własnym zakresie i dostarczenie aktualnego badania instalacji elektrycznej do Spółdzielni do dnia 30.09.2021r.

Wykonawca: ELWOX Wojciech Witkowski, 05-816 Michałowice, ul. Słoneczna 22

Telefon kontaktowy: 606 202 205

Kontrola instalacji elektrycznej PWSM