Zarząd PWSM przypomina o konieczności dokonania odczytów wodomierzy analogowych.

Treść ogłoszenia – Odczyt wodomierzy PWSM