Start2022-08-17T09:16:33+00:00

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

Czytaj więcej...

Z kronik Spółdzielni

W

kronice obchodów 5-lecia Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej w czerwcu 1965r. istnieje zapis – „Spółdzielczość mieszkaniowa stwarza możliwości zwiększenia środków a więc w perspektywie również przyśpieszenia tempa wzrostu budownictwa mieszkaniowego. Kierując się ogólnokrajową polityką mieszkaniową nie mogło być mowy o zwiększeniu nakładów na budownictwo resortowe dla wojska kosztem innych grup ludności. W tej sytuacji w marcu 1960 r. w oparciu o założenia ruchu Spółdzielczego powstała w Warszawie Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa, będąca członkiem Centralnego Związku Spółdzielni Budownictwa Mieszkaniowego, której działalnością na terenie Warszawy kieruje oddział Stołecznego Związku Spółdzielni Mieszkaniowych”.
Czytaj więcej...
0
lat doświadczenia
0
budynki
0
mieszkańców

Galeria budynków, którymi administruje Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa

„Spółdzielnia to nie wyłącznie prawny byt gospodarczy, to także zasady, idee, wartości, a członkostwo w spółdzielni nie jest koniecznością wynikającą z braku alternatywy, lecz stało się świadomym wyborem.”

Z przemówienia wygłoszonego w dniu 25 czerwca 2015 roku w siedzibie Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej przez Prezesa Zarządu mgr Antoniego Chełmińskiego z okazji Jubileuszu 55-lecia PWSM.

Aktualności

Przeczytaj o najważniejszych wydarzeniach, inwestycjach oraz remontach w Pierwszej Wojskowiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

Ogłoszenia

Przejdź do góry