Zarząd PWSM informuje o porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 25 czerwca 2024r.

Tresć ogłoszenia – Porządek obrad WZ 2024r