Dotyczy budynku: Al. Jerozolimskie 131

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje,
że w dn.:
14.09.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 – od 12 piętra do 6 piętra
15.09.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 – od 5 piętra do parteru
zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.

Termin dodatkowy dn. 16.09.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.
W/w prace będą wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Prosimy o udostępnienie lokali w w/w terminach. Telefonicznie można
uzgodnić godzinę wizyty montera 22 – 838 – 87 – 36.

UWAGA: Ze względy na bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców nie
udostępnienie lokalu w tych terminach spowoduje wyłączenie gazu do
lokalu. Następne sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wykonane
będzie na koszt lokatora.

Przegląd instalacji gazowej Al. Jerozolimskie 131 PWSM