Dotyczy budynku: Al. Jerozolimskie 137

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Al. Jerozolimskie 137 PWSM