Dotyczy budynku: Anielewicza 30

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Anielewicza 30 PWSM