Dotyczy budynków: Archiwalna 7 i 9

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowych.

Archiwalna 7 PWSM

Archiwalna 9 PWSM