Dotyczy budynku: Bobrowskiego 16

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Bobrowskiego 16 PWSM