Dotyczy budynku: Grójecka 117

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dn.
28.09.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00
zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.
Termin dodatkowy dn. 30.09.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Dotyczy budynku: Grójecka 116

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dn.
05.10.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 – I i II klatka
06.10.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 – III klatka
zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.
Termin dodatkowy dn. 07.10.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

W/w prace będą wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Prosimy o udostępnienie lokali w w/w terminach. Telefonicznie można uzgodnić godzinę wizyty montera 22 – 838 – 87 – 36.

UWAGA: Ze względy na bezpieczeństwo pozostałych mieszkańców nie udostępnienie lokalu w tych terminach spowoduje wyłączenie gazu do lokalu. Następne sprawdzenie szczelności instalacji gazowej wykonane będzie na koszt lokatora.

Grójecka 117
Grójecka 116