Dotyczy budynku: Jana Krysta 8

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Jana Krysta 8 gaz PWSM