Dotyczy budynku: Majewskiego 18

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach:

  • 13.07.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 I i II klatka zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej. Termin dodatkowy dn. 15.07.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.
  • 14.07.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 III i IV klatka zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej. Termin dodatkowy dn. 15.07.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Dotyczy budynku: Majewskiego 28

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniach:

  • 20.07.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 I i II klatka zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej. Termin dodatkowy dn. 22.07.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.
  • 21.07.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 III i IV klatka zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej. Termin dodatkowy dn. 22.07.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

W/w prace będą wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Prosimy o udostępnienie lokali w w/w terminach. Telefonicznie można uzgodnić godzinę wizyty montera 22–838–87–36.

UWAGA: Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z pandemią CoVID-19 informujemy, że pracownik dokonujący przeglądu będzie posiadał niezbędne zabezpieczenia.
Uprasza się mieszkańców będących na kwarantannie o nie wpuszczanie do mieszkań.
Przed przystąpieniem do przeglądu prosimy o przewietrzenie mieszkania, założenie maseczki ochronnej oraz zachowanie dystansu od pracownika.

Majewskiego 18

Majewskiego 28