Dotyczy budynku: ul. Majewskiego 18

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Majewskiego 18 PWSM