Dotyczy budynku: Majewskiego 18

Zarząd PWSM informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Treść zawiadomienia – 1736.TG_pwsm