Dotyczy budynku: Młynarska 30

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Młynarska 30 gaz PWSM