Dotyczy budynku: Młynarska 30A

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Młynarska 30A