Dotyczy budynku: Młynarska 32

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Młynarska 32 PWSM