Dotyczy budynku: Skarżyńskiego 7

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Skarżyńskiego 7 PWSM