Zarząd PWSM informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Treść ogłoszenia – Przegląd instalacji gazowej Esperanto 14