Dotyczy budynku: ul. Żytnia 58A

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Żytnia 58A PWSM