Dotyczy budynku: Grójecka 122

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 01.12.2021 r. w godz 9:00–12:00 III i IV klatka zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej
Termin dodatkowy dn. 02.12.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Dotyczy budynku: Grójecka 122

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 30.11.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 I i II klatka zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.
Termin dodatkowy dn. 02.12.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Dotyczy budynku: Grójecka 105

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu 24.11.2021 r. w godz. 9:00 – 12:00 zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.
Termin dodatkowy dn. 25.11.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Dotyczy budynku: Al. Jerozolimskie 139

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że dn:
30.11.2021 r. w godz. 9:00 – 13:00 – od 10 piętra do 5 piętra
01.12.2021 r. w godz. 9:00 – 13:00 – od 4 piętra do parteru
zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.
Termin dodatkowy dn. 02.12.2021 r. w godz. 16:00 – 18:00.

W/w prace będą wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Prosimy o udostępnienie lokali w w/w terminach. Telefonicznie można uzgodnić godzinę wizyty montera 22 – 838 – 87 – 36.

W/w prace będą wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Prosimy o udostępnienie lokali w w/w terminach. Telefonicznie można uzgodnić godzinę wizyty montera 22 – 838 – 87 – 36.

UWAGA: Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z pandemią CoVID-19 informujemy, że pracownik dokonujący przeglądu będzie posiadał niezbędne zabezpieczenia.
Uprasza się mieszkańców będących na kwarantannie o nie wpuszczanie do mieszkań.
Przed przystąpieniem do przeglądu prosimy o przewietrzenie mieszkania, założenie maseczki ochronnej oraz zachowanie dystansu od pracownika.

Al.Jerozolimskie 139 PWSM
Grójecka 105 PWSM
Grójecka 122 I i II klatka PWSM
Grójecka 122 III i IV klatka PWSM