Ze względu na straty ciepła w budynkach, Zarzą PWSM zwraca się z prośbą, aby NIE OTWIERAĆ OKIEN na klatkach schodowych!
Za dodatkowe ogrzewanie części wspólnych obciążeni będą wszyscy mieszkańcy, warto wziąć to pod uwagę.