Zarząd Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej zwołuje Walne Zgromadzenie Członków Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej, które odbędzie się w jednej części, w dniu 25 czerwca 2024 roku (wtorek), w Auli Głównej Kampusu Vizja Park przy ul. Okopowej 59 w Warszawie od godziny 17:00.

Treść ogłoszenia