Administracja PWSM informuje o obowiązkowej wymianie wodomierzy w lokalach:

Prosimy o udostępnienie lokali.