Administracja PWSM informuje o obowiązkowej wymianie wodomierzy:

Prosimy o udostępnienie lokali.