Zarząd PWSM informuje (Informacja o wymianie wodomierzy PWSM), że w wyniku ogłoszonego w dniu 24.10.2023r. przetargu na wymianę wodomierzy, prace zostały zlecone firmie PIAS-KAN Sp. z o.o.

Wymiana wodomierzy w zasobach Spółdzielni rozpocznie się 5.02.2024r. i potrwa do 30.10.2024r.

Pierwsze wymiany nastąpią w zasobach:

  • Al. Jerozolimskie 131
  • Al. Jerozolimskie 135
  • ul. Białobrzeska 8
  • ul. Bobrowskiego 3
  • ul. Bobrowskiego 16

Dokładne informacje i daty znajdą Państwo w ogłoszeniu – Wymiana wodomierzy PWSM