Dotyczy budynku: Archiwalna 9

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu:

08.03.2022 r.w godz. 9:00 – 12:00 zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej.

Termin dodatkowy dn. 10.03.2022 r. w godz. 16:00 – 18:00.

Dotyczy budynku: Archiwalna 7

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje, że w dniu:

03.03.2022 r. w godz. 16:00 – 18:00 zostanie przeprowadzony przegląd instalacji gazowej (dodatkowy termin dla lokali niesprawdzonych).

W/w prace będą wykonywane przez pracowników Spółdzielni.
Prosimy o udostępnienie lokali w w/w terminach. Telefonicznie można uzgodnić godzinę wizyty montera 22 – 838 – 87 – 36.

UWAGA: Mając na uwadze aktualną sytuację związaną z pandemią CoVID-19 informujemy, że pracownik dokonujący przeglądu będzie posiadał niezbędne zabezpieczenia.
Uprasza się mieszkańców będących na kwarantannie o nie wpuszczanie do mieszkań.
Przed przystąpieniem do przeglądu prosimy o przewietrzenie mieszkania, założenie maseczki ochronnej oraz zachowanie dystansu od pracownika.

Archiwalna 7 dodatkowy termin

Archiwalna 9 nowy termin przeglądu