Przyjęcia interesantów

Poniedziałki – 16:00-18:00
Środy – 9:00-11:00
Czwartki – 9:00-11:00

Kasa

Poniedziałki – 13:00-17:00
Czwartki – 9:00-13:00

Kontakt

Telefon: 22 838 50 78
e-mail: sekretariat@pwsm.waw.pl

Telefon: 22 838 88 24

Telefon: 22 838 87 36

Telefon: 22 838 50 76

Telefon: 22 838 50 78

Telefon: 22 838 87 39

Telefon: 22 838 88 24

W godzinach pracy Spółdzielni Po godzinach pracy Spółdzielni
Dział Techniczny:
22 838 87 36
Telefon:
22 666 17 14
22 666 17 15
Pogotowie Energetyczne:
991
W godzinach pracy Spółdzielni Po godzinach pracy Spółdzielni
Dział Techniczny:
22 838 87 36
Telefon:
22 666 17 14
22 666 17 15
Pogotowie Gazowe:
992
W godzinach pracy Spółdzielni Po godzinach pracy Spółdzielni
Dział Techniczny:
22 838 87 36
Telefon:
22 666 17 14
22 666 17 15
698 920 431
517 497 512
797 796 957
Pogotowie C.O.:
993
W godzinach pracy Spółdzielni Po godzinach pracy Spółdzielni
Dział Techniczny:
22 838 87 36
Telefon:
22 666 17 14
22 666 17 15
698 920 431
517 497 512
797 796 957
Pogotowie Wod-Kan:
994
W godzinach pracy Spółdzielni Po godzinach pracy Spółdzielni
Telefon: 501 162 638 Telefon: 501 162 638
W godzinach pracy Spółdzielni Po godzinach pracy Spółdzielni
LIFT POL: 501 037 803
Kone infolinia: 800 566 300
Otis infolinia: 800 444 555
Winda Warszawa infolinia: 660 193 215 / 22 641 19 16
LIFT POL: 501 037 803
Kone infolinia:
800 566 300
Otis infolinia:
800 444 555
Winda Warszawa infolinia:
660 193 215 / 22 641 19 16

Godziny pracy

Dzień tygodnia Godziny
Poniedziałek 10:00-18:00
Wtorek 8:00-16:00
Środa 8:00-16:00
Czwartek 8:00-16:00
Piątek 8:00-16:00