Dotyczy budynku: Spiska 16A

Administracja PWSM informuje o dezynsekcji w częściach wspólnych.

Treść ogłoszenia – 1022,1023,1024,1025. 2024 TG