Dotyczy: budynku ul. Pawia 73

Ostatni termin dla nie sprawdzonych lokali nr: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 28, 36, 40, 46, 48, 53, 55, 57, 61, 64, 65, 70, 71, 73.

Administracja PWSM zawiadamia, że w dniu 7.07.2021r. (środa) w godzinach 19:00-20:00 zostanie przeprowadzona w Państwa lokalach obowiązkowa, okresowa kontrola przewodów kominowych (zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo Budowlane).

Właściciele lokali nie sprawdzonych w wyznaczonych terminach zobowiązani są do wykoanania przeglądu we własnym zakresie i dostarczenia aktualnej Opinii Kominiarskiej do Spółdzielni do dnia 31.07.2021r.

Pawia 73 III termin