Od 1 kwietnia w Warszawie wysokość opłaty za odpady będzie naliczana według ilości zużytej wody.

Ta metoda ma dać warszawiakom możliwość wpływu na wysokość miesięcznej stawki za śmieci oraz ma także nauczyć ekologicznego podejścia do zużycia wody. Ten sposób rozliczania będzie według Radnych Warszawy najbardziej miarodajny i racjonalny z zaproponowanych przez rząd.

Ale czy obrana droga jest sprawiedliwa?

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa ma zastrzeżenia i uwagi co do przyjętej metody. Wielokrotnie przedstawialiśmy swoje zdanie na temat tego niedoskonałego rozwiązania. Jednak pomimo licznych zastrzeżeń ze strony społecznej uchwała została przyjęta.

Nasze zastrzeżenia wybranej metody:

  • wbrew orzecznictwu TK nie uchwalono maksymalnej kwoty dla gospodarstwa domowego, co będzie powodowało ponoszenie wysokich opłat w przypadku awarii
  • opłata będzie wyliczana na podstawie głównego licznika wody w budynku, więc mieszkańcy poniosą koszty wykorzystania wody na części wspólne nieruchomości
  • nowe regulacja zwalniają z opłaty lokale, które nie zużywają wody lub zużywają jej mało, a produkują śmieci na częściach wspólnych nieruchomości
  • nowe zasady zmniejszą opłaty za śmieci dla wielu lokali użytkowych znajdujących się w budynkach wielorodzinnych, które wykazują niewielkie zużycie wody, a jednocześnie generują dużą ilość odpadów
  • dodatkowo w czasie pandemii i zwiększonego reżimu sanitarnego zużycie wody nie koreluje z ilością generowanych odpadów
  • kwota przyjęta w Warszawie jest najwyższa z możliwych, czyli 12,73zł/m3 wody, gdzie w innych dużych miastach cena oscyluje na granicy 9zł

Podane zastrzeżenia zostały przez nas w dniu 10 marca 2021 roku w liście otwarty do Prezydenta m.st. Warszawy Pana Rafała Trzaskowskiego.

Więcej informacji na temat nowych opłat na stronie Urzędu Miasta Warszawy pod linkiem https://www.um.warszawa.pl/aktualnosci/nowe-stawki-op-za-mieci-od-kwietnia

Wystąpienie w sprawie gospodarki zasobami komunalnymi