Zarząd Pierwszej Wojskowej Spółdzielni mieszkaniowej zawiadamia o okresowych kontrolach przewodów kominowych w budynkach:

 • ul. Anielewicza 26 – termin 15.11.2023 – 17:30-18:30
 • ul. Anielewicza 28 – termin 15.11.2023 – 18:30-19:30
 • ul. Anielewicza 30A – termin 21.11.2023 – 18:00-18:30
 • ul. Anielewicza 31 – termin 15.11.2023 – 10:00-11:00
 • ul. Esperanto 14 – termin 21.11.2023 – 9:00-9:30
 • ul. Esperanto 14A – termin 21.11.2023 – 10:00-11:00
 • ul. Esperanto 16 – termin 21.11.2023 – 9:30-10:00
 • ul. Smocza 17 – termin 15.11.2023 – 9:00-10:00
 • ul. Niska 31 – termin 15.11.2023 – 11:30-12:30
 • al. Jana Pawła II 61A – termin 15.11.2023 – 11:00-12:00
 • ul. Żytnia 58A – termin 16.11.2023 – 9:00-10:00
 • ul. Jana Krysta 8 – termin 16.11.2023 – 10:00-10:30
 • ul. Młynarska 30 – termin 16.11.2023 – 18:00-18:30
 • ul. Młynarska 30A – termin 16.11.2023 – 18:30-19:00
 • ul. Młynarska 32 – termin 16.11.2023 – 19:00-20:00
 • ul. Daniłowskiego 10 – termin 16.11.2023 – 11:00-12:00
 • ul. Daniłowskiego 12 – termin 16.11.2023 – 11:00-12:00
 • ul. Daniłowskiego 16 – termin 16.11.2023 – 11:00-12:00
 • ul. Pawia 73 – termin 21.11.2023 – 18:30-19:30
 • ul. Anielewicza 30 – termin 15.11.2023 – 19:00-20:00

W związku z przeglądami uprzejmie prosimy o takie zaplanowanie dnia, aby ktoś z domowników mógł udostępnić lokal do przeprowadzenia w/w czynności.

W razie braku dostępu do lokalu, właściciel będzie zobowiązany na własny koszt przeprowadzić taką kontrolę i opinię kominiarską dostarczyć do Spółdzielni.

Dokładne informacje o przeglądzie znajdują się w linku – Przegląd przewodów kominowych PWSM