Zarząd Pierwszej Wojskowej Spółdzielni Mieszkaniowej zawiadamia, że zostanie przeprowadzona okresowa kontrola przewodów kominowch (drugi termin) w lokalizacjach:

  • al. Jerozolimskie 131, 135, 137, 139, 141
  • ul. Spiska 4A, 16A
  • ul. Archiwalna 7, 9
  • ul. Białobrzeska 8
  • ul. Bobrowskiego 3, 16
  • ul. Grójecka 105, 116, 117, 122
  • ul. Dickensa 16
  • ul. Skorochód-Majewskiego 18, 28
  • ul. Skarżyńskiego 4, 7, 10

W związku z przeglądem uprzejmie prosimy o takie zaplanowanie dnia, aby ktoś z domowników mógł udostępnić lokal do przeprowadzenia w/w czynności.

W razie braku dostępu do lokalu, właściciel będzie zobowiązany na własny koszt przeprowadzić taką kontrolę i opinię kominiarską dostarczyć do Spółdzielni.

Dokładne informacje o przeglądach znajdują się w linku – Kontrola przewodów kominowych PWSM