Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o obowiązkowych, okresowych kontrolach przewodów kominowych.

Dotyczy budynków: Al. Jerozolimskie 137, Spiska 16A oraz Grójecka 117

Ogłoszenie kominy I Al. Jerozolimskie 137

Ogoszenie kominy Spiska 16A

Ogłoszenie kominy Grójecka 117