Dotyczy budynku: Skarżyńskiego 10

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Skarżyńskiego 10