Dotyczy budynku: Bobrowskiego 3

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Bobrowskiego 3 PWSM