Dotyczy budynku: Jana Pawła II 61A

Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa informuje o przeglądzie instalacji gazowej.

Jana Pawła II 61A PWSM