Zarząd PWSM informuje o uruchomieniu systemu kontroli dostępu do komór śmietnikowych w następujących budynkach: