Dotyczy budynków: Daniłowskiego 10 i 16

Zarząd PWSM informuje o uruchomieniu systemu kontroli dostępu do budynku oraz do komory śmietnikowej.

Treść ogłoszenia – 1420.TG 2024 O