Administracja PWSM zwraca się z prośbą o przestrzeganie zasad Regulaminu Porządku Domowego.

Treść zawiadomienia – Zawiadomienia o stosowaniu regulaminu