Pierwsza Wojskowa Spółdzielnia Mieszkaniowa przedstawia uzasadnienie zmian zaliczek związanych z energią cieplną.

Zmiana zaliczek za energię cieplną PWSM